สินค้ามาใหม่

 • 205-526-9948

  ขนาดสินค้า กว้าง 4 ซม. x ยาว 8 ซม.

  • 40 ชิ้น/แพ็ค 160.- Add to Cart
  • ลังx35 5,425.- Add to Cart

  (585) 757-4729

  กล่องใส่อาหาร ขนาดกว้าง 11 ซม x ยาว 17 ซม.x สูง 5.5 ซม.

  remargin

  • 500ชิ้น/ห่อ 75.-100 (628) 652-2913
  • 10000ชิ้น/กระสอบ 1,000.-2,000 Add to Cart

6149266192

สินค้าลดราคาพิเศษ

oyster mushroom