SHOP SÁCH

 3236664158


Để học KANJI thì bạn đã biết đến cuốn sách: 2000 KANJI ÂM HÁN VIỆT XẾP THEO VẦN + PHÂN TÍCH CÁCH NHỚ+ MP3. chưa? Đây hiện là cuốn sách  hay nhất Osusume cho các bạn bất kỳ trình độ nào nhé. Hiện đang có giảm giá đầu năm đó!


Showing all 9 results

Showing all 9 results